• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Lepszy Urząd Generuj dokument PDF

kapital_ludzki

Projekt ,,Lepszy Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

1

Harmonogram Szkoleń

 


SPRAWOZDANIE Z DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI PROJEKTU "LEPSZY URZĄD"


TWÓJ ELEKTRONICZNY PODPIS


W dniu 1 października 2012 roku Gmina Siedliszcze wraz z trzema innymi samorządami (Ruda Huta, Sawin i Wierzbica) oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie rozpoczęła realizację projektu pn. ,,Lepszy Urząd” nr POKL.05.02.01-00-026/12, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany czas zakończenia Projektu to 31 sierpień 2014 roku.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Siedliszcze, poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny – CAF.

Celem projektu jest: podnoszenie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Siedliszcze, wdrażanie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr Urzędu Gminy Siedliszcze, wzmocnienie zdolności jednostki samorządu terytorialnego objętej projektem w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez zapewnienie m. in. dostępu do systemów aktów prawnych, wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityki i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym jednostki samorządu terytorialnego objętej projektem.

Działania projektowe obejmować będą: opracowanie Ksiąg Identyfikacji Wizualnej w Urzędzie Gminy Siedliszcze, utworzenie Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Chełmie, monitoring i aktualizacja strategii rozwoju lokalnego, opracowanie strategii informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informatycznego, wsparcie pracowników Urzędu Gminy Siedliszcze w opracowaniu systemu rozwoju kompetencji kadr – szkolenia i studia podyplomowe podnoszące kompetencje kadry, uruchomienie usług na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePAUP) oraz zakup zintegrowanych oprogramowań informatycznych wspierających pracę na stanowiskach oraz zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego.

BIURO PROJEKTU
Powiat chełmski
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wydział Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 562 75 29

Koordynator projektu
Patryk Możeluk
e-mail: katarzyna.rusakiewicz@powiat.chelm.pl
tel. 82 562-75-89, fax.82 562-75-10

Specjalista ds. wdrażania usprawnień w Urzędzie Gminy Siedliszcze
Elwira Horyłek
e-mail: horylek@siedliszcze.pl
tel. 82 569 22 02

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH PROJEKTU ,,LEPSZY URZĄD”

Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w czterech urzędach gmin – partnerów projektu: Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Starostwie Powiatowym w Chełmie poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny – CAF.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: od 3 grudnia 2012r. do wyczerpania miejsc

 

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona
w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz czterech Urzędach Gmin - Partnerów projektu

pn. „Lepszy Urząd”, tj. Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz

w Urzędach Gmin: Ruda-Huta, Wierzbica, Siedliszcze i Sawin u specjalistów ds. wdrażania usprawnień oraz ze stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekt:

 

Starostwo Powiatowe w Chełmie - plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm

www.powiat.chelm.pl

Urząd Gminy Ruda-Huta – ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta

www.ruda-huta.home.pl

Urząd Gminy Wierzbica – ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica

www.ugwierzbica.pl

Urząd Gminy Siedliszcze – ul. Szpitalan 15a, 22-130 Siedliszcze

www.siedliszcze.pl

Urząd Gminy Sawin - ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin

www.sawin.pl

 

Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych w ramach projektu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

1. Uchwała w sprawie regulaminu rekrutacji...

2. Regulamin rekrutacji

3. Załącznik nr 1 Wykaz szkoleń

4. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy

5. Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

6. Załącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7. Załącznik nr 5 Zakres danych osobowych do przetwarzania

8. Załącznik nr 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku

9. Załącznik nr 7 Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych oraz szkoleniach

10. Załącznik nr 8 Umowa na studia podyplomowe

11. Zał. do umowy nr 1 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

12. Zał. do umowy nr 2 Oświadczenie przewoźnika

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 08 grudzień 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.