• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich Generuj dokument PDF

 

Stanowisko: Kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 91 (wew. 26)

Zadania:

 1. Przyjmowanie oświadczeń o:
  - wstąpieniu w związek małżeński,
  - braku okoliczności wyłaczających zawarcie małżeństwa,
 2. Wydawanie zaświadczeń na podstawie art.4 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego,
 3. Stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do Sadu w sprawach niemożności zawarcia małżeństwa,
 4. Wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
 5. Wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 6. Powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 7. Uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 8. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia,
 9. decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,
 10. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego oraz transkrypcji aktów zagranicznych,
 11. Nanoszenie w księgach wzmianek i przypisków,
 12. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaswiadczeń,
 13. Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństwa urodzeń i zgonów,
 14. Prowadzenie akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnego,
 15. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS w sprawach urodzeń, małżeństw, zgonów,
 16. Sporządzanie skorowidzów alfabetycznych do ksiąg stanu cywilnego,
 17. Współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg,
 18. Przekazywanie ksiąg 100 letnich do Państwowego Archiwum,
 19. Dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i kodeksie rodzinnym.
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 08 grudzień 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.