• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Sekretarz Gminy Generuj dokument PDF

mgr TOMASZ SZCZEPANIAK

Stanowisko: Sekretarz Gminy

Kontakt telefoniczny: +48 82 569 22 02 (wew. 28)

ZADANIA:

 1. Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu.
 2. Opracowywanie projektów statutu i regulaminów organizacyjnych oraz obowiązujących instrukcji.
 3. Sporządzanie projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz przepisów ogólnie obowiązujących.
 4. Nadzór nad przygotowywaniem uchwał rady i zarządzeń Burmistrza.
 5. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 6. Organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi gminy ( sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 7. Zapewnienie obsługi techniczno- biurowej organów gminy i Burmistrza.
 8. Organizowanie wykonania uchwał rady oraz zadań wynikających z aktów prawnych organów nadrzędnych.
 9. Nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 10. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.
 12. Organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli.
 13. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
 14. Nadzór nad publikacją prawa miejscowego i obwieszczeń.
 15.  Wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 16. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych  przez Burmistrza oraz podpisywanie korespondencji w tym zakresie.
 17. Nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.
 18. W przypadku dokonywania zakupów dla potrzeb zakładu pracy stosowanie przepisów ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych Dz.U. z 1998r,. Nr 119, poz.773 z późn. zmian.
 19. Promocja gminy, organizacja okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów.
 20. Udostępnianie informacji publicznej.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu funduszy strukturalnych.
 22. Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości.
 23. Organizacja i nadzór robót publicznych i interwencyjnych oraz staży organizowanych przez PUP w Chełmie.
 24. Współdziałanie z dyrektorami szkółw:
 25. Opracowywaniu rocznych planów rozwoju oświaty, sieci placówek oraz wyposażenia szkół i przedszkoli
 26. Organizowaniu udziału podmiotów gospodarczych, fundacji, instytucji i organizacji  w poprawie warunków materialnych szkół i w działalności wychowawczej
 27. Utrzymaniu i remontach obiektów szkół i przedszkoli
 28. Koordynacja działalności różnych typów szkół na terenie gminy.
 29. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w sieci szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych.
 30. Organizowanie i prowadzenie konkursu na dyrektorów szkół i przedszkoli  prowadzonych przez gminę.
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 08 grudzień 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.