• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
Demografia Generuj dokument PDF

Stan i charakterystyka zaludnienia

   Struktura wiekowa ludności gminy Siedliszcze jest korzystna. W strukturze wiekowej da się zauważyć w miarę stabilny poziom liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. W gminie Siedliszcze przypada 47 osób na1 km2. Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja w siedzibie Gminy - Siedliszczu (1366 mieszkańców). Do większych miejscowości gminy zaliczyć można: Bezek, Majdan Zahorodyński, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Wola Korybutowa.

Adolfin 63
Anusin 123
Bezek 418
Bezek Dębiński 109
Bezek-Kolonia 261
Borowo 19
Brzeziny 223
Chojeniec 308
Chojeniec-Kolonia 100
Chojno Nowe Drugie 331
Chojno Nowe Pierwsze 497
Dobromyśl 74
Gliny 32
Jankowice 56
Janowica 81
Julianów 20
Kamionka 151
Krowica 77
Kulik 247
Kulik-Kolonia 152
Lechówka 92
Lipówki 137
Majdan Zahorodyński 317
Marynin 224
Mogilnica 220
Romanówka 191
Stasin Dolny 115
Stare Chojno 173
Siedliszcze 1408
Wojciechów 49
Wola Korybutowa Druga 279
Wola Korybutowa Kolonia 235
Wola Korybutowa Pierwsza 208
Zabitek 41
  7031

 

Poziom wykształcenia

Gmina Siedliszcze charakteryzuje się niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem. W Gminie widoczna jest przewaga osób z wykształceniem  zasadniczym i średnim.

Sytuacja mieszkaniowa

W gminie Siedliszcze występują wyłącznie miejscowości o charakterze osiedli wiejskich. Rozmieszczenie osiedli na terenie gminy jest w miarę równomierne. Przeważają wsie o zabudowie rozproszonej, jedynie siedziba Gminy Siedliszcze cechuje się zwartą, liniową zabudową.

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 08 grudzień 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.