• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2019_MPZP_Jan_Lech_Siedl Generuj dokument PDF

Obwieszczenia / Ogłoszenia

Zmiany MPZP 2019

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Siedliszczu uchwał o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów w Gminie Siedliszcze.

Z treścią planów miejscowych, uzasadnieniem do ww. uchwał Rady Miejskiej
w Siedliszczu (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:

-       na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w linkach poniżej;

-      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

Janowica

Uchwała nr IV/23/18 Rady Miejskiej
w Siedliszczu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w miejscowości Janowica w gminie Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.1057
Ogłoszony: 08.02.2019

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IF-II.4131.4.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w części obejmującej w § 11 ust. 2 uchwały oznaczenie cyfrowe „2” symbolu terenu złożonego z oznaczenia cyfrowo-literowego 2ZL oraz na rysunku planu oznaczenie cyfrowe „3” symbolu terenu złożonego z oznaczenia cyfrowo-literowego 3ZL

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.1058
Ogłoszony: 08.02.2019

Tekst planu https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/1057/akt.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/1058/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj 

Lechówka

Uchwała nr IV/24/18 Rady Miejskiej
w Siedliszczu z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w miejscowości Lechówka w gminie Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.1061
Ogłoszony: 08.02.2019

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/1333/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

Siedliszcze
Uchwała Nr X/75/19 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Lubelskiej w mieście Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.6719
Ogłoszony: 03.12.2019

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/6719/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 29 czerwiec 2022
Imieniny: Benita, Piotr, Paweł

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.