• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2018_Zmiana_MPZP_Gmina Generuj dokument PDF

Obwieszczenia / Ogłoszenia

Zmiany MPZP 2018

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Siedliszczu uchwał o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów w Gminie Siedliszcze.

Z treścią planów miejscowych, uzasadnieniem do ww. uchwał Rady Miejskiej w Siedliszczu (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:

-       na stronie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w linkach poniżej;

-      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

Siedliszcze - Osiedle
Uchwała nr XXXIV/289/18 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Siedliszcze – Osiedle Słoneczne” w mieście Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2018.1334
Ogłoszony: 28.03.2018

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/1334/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Siedliszcze – Centrum
Uchwała nr XXXIV/288/18 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siedliszcze – centrum”, położonego w mieście Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2018.1333
Ogłoszony: 28.03.2018

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/1333/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Majdan Zahorodyński
Uchwała nr XXXIV/290/18 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Majdan Zahorodyński

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2018.1401
Ogłoszony: 04.04.2018

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/1401/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Linia elektroenergetyczna 400kV Lublin-Chełm
Uchwała nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze dla linii elektroenergetycznej 400kV relacji Lublin – Chełm

 DZ. URZ. WOJ. LUB. 2018.3768
Ogłoszony: 14.08.2018

Tekst planu https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/3768/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

 

 

 


Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 29 czerwiec 2022
Imieniny: Benita, Piotr, Paweł

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.