• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
  • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
2017_MPZP Generuj dokument PDF

Obwieszczenia / Ogłoszenia

Zmiany MPZP 2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Siedliszczu uchwał o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów w Gminie Siedliszcze.

Z treścią planów miejscowych, uzasadnieniem do ww. uchwał Rady Miejskiej w Siedliszczu (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:

-       na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Siedliszczu w linkach poniżej;

-      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze.

Wola Korybutowa Kolonia
Uchwała nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 600 z obrębu Wola Korybutowa - Kolonia w Gminie Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.3041
Ogłoszony: 14.07.2017

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3041/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Siedliszcze 1
Uchwała nr XXVII/228/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 1724, 1723, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 1764 położonych w mieście Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.3040
Ogłoszony: 14.07.2017

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3040/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Siedliszcze 2
Uchwała nr XXVII/227/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 11, 12, 28, 748, 750, 761 oraz części działek o numerach ewidencyjnych: 29, 31, 268, 747, 749, 760, 762 położonych w mieście Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.3039
Ogłoszony: 14.07.2017

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3039/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj


Chojno Nowe Drugie

Uchwała nr XXVII/226/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 1534, 423/1, 424/1 z obrębu Chojno Nowe Drugie w Gminie

Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.3038
Ogłoszony: 14.07.2017

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3038/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Chojno Nowe Pierwsze
Uchwała nr XXVII/225/17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 246 i części działek o numerach ewidencyjnych: 244/2, 245/6 z obrębu Chojno Nowe Pierwsze w Gminie Siedliszcze

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.3037
Ogłoszony: 14.07.2017

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3037/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Kulik 1

Uchwała NR XXIX/250/17 Rady Miejskiej W Siedliszczu

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik w gminie

Siedliszcze – etap 1

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2017.3739
Ogłoszony: 28.09.2017

Tekst planu http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/3739/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

 

Kulik 2

Uchwała NR XXXI/258/17 Rady Miejskiej W Siedliszczu
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru wsi Kulik w gminie Siedliszcze – etap 2

DZ. URZ. WOJ. LUB.

2017.5304
Ogłoszony: 14.12.2017

Tekst planu: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/5304/akt.pdf

Tekst obwieszczenia kliknij tutaj

Tekst prognozy kliknij tutaj

Tekst uzasadnienia i podsumowania kliknij tutaj

Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Środa, 29 czerwiec 2022
Imieniny: Benita, Piotr, Paweł

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.