• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

!!! BURZE z GRADEM !!!
2019-07-30 09:50:37

 

 

burze11

burze12

 

 Prognoza Niebezpiecznych Zjawisk
2019-07-26 09:08:10

2019 07 26 11 05 33SUSZA 2019
2019-07-24 00:00:00


ZBIÓRKA KRWI
2019-07-23 11:24:43

zbiórka krwi1Zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2019-07-08 11:33:48

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na VIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 8 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 1000
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się <<TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plBezpłatna Mammografia
2019-07-05 10:33:22

26.08 Bezpłatna MammografiaIV Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
2019-07-01 12:19:29


Zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2019-06-17 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 21 kwietnia 2019 r. (piątek) o godz. 1100
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się << TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plGmina Siedliszcze Laureatem „WzMOCnij swoje otoczenie”
2019-06-14 00:00:00

Urząd Miejski w Siedliszcze z przyjemnością informuje, że Gmina Siedliszcze pojawiła się na liście Laureatów w konkursie dobrosąsiedzkim pt.„WzMOCnij swoje otoczenie” - organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dzięki temu otrzymamy "GRANT" w wysokości (20 000,00 Brutto) na realizację zadania pt. pt. „Aktywizacja lokalnego życia społecznego i kulturalnego mieszkańców gminy Siedliszcze oraz poprawa stanu istniejącej infrastruktury rekreacyjnej dzięki budowie placów zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Lipówki oraz Chojno Nowe Drugie”.
Całkowity koszt operacji to 39 053,66 zł. Brutto.
Rekreacyjne Place Zabaw w miejscowościach powstaną w miejscowościach: Lipówki oraz Chojno Nowe Drugie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin.

Więcej informacji o Polskich Sieciach Elektroenergetyczne S.A., znajdziecie Państwo na stronie: raport.pse.pl

 

pseZasady zachowania się podczas burz i nawałnic
2019-06-13 12:05:36
 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
  w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
  z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

imgwOstrzeżenia pogodowe z IMGW
2019-06-13 11:51:21

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 61
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 08:52 dnia 13.06.2019

 

<< Kliknij tutaj

 

 

Ostrzeżenia upał i burze z gradem1 KopiaZmiana terminu Przeglądu Muzykujących Rodzin
2019-06-13 07:54:33

zmiana terminuDeklaracje na odnawialne źródła energii
2019-06-11 00:00:00

UWAGA

Gmina Siedliszcze zamieszcza informacje zgodnie z ustaleniami na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym we wtorek, 4 czerwca. Zamieszczamy również deklaracje do pobrania. Po wypełnieniu należy je złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siedliszczu do 19 czerwca 2019 r. Deklaracje mogą składać osoby zapisane na listę zgłoszeń i będące zameldowanymi mieszkańcami Gminy Siedliszcze. Z uwagi na konieczność opracowania Studium Wykonalności do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - po tym terminie deklaracje niestety nie będą przyjmowane.

Do pobrania:

1. Deklaracja udziału - fotowoltaika

2. Deklaracja udziału - pompa ciepła

3. Założenia wyjściowe

 

 

OZEOBWIESZCZENIE BURMISTRZA SIEDLISZCZA
2019-06-10 00:00:00

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 1. Treść obwieszczenia, << kliknij tutaj
 2. Uchwała nr III/12/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Siedliszcze, Stasin Dolny i Anusin, << kliknij tutaj


Ankietowe Badania Rolne
2019-05-27 11:09:35

plakat rolny 2019Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
2019-05-07 06:35:09

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku lub w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu pok. nr 11

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. W przypadku pokryć dachowych: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię Zgłoszenia wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych na budynkach wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy, iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (albo zaświadczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz ze stosownym oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
 4. W przypadku azbestu pozostającego na gruncie: kserokopię Oświadczenia Wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.) - nie dotyczy przypadku odbioru

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Zgłoszenie lokalizacji
 3. Oświadczenie Wykonawcy

 

BANER 600x400 2

 

 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
2019-05-03 00:00:00

W związku z aktualizacją harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz planowanym na sierpień 2019 r. naborze wniosków - Gmina Siedliszcze zamierza aplikować o środki finansowe na:

 • wymianę kotłów centralnego ogrzewania z tradycyjnych na kotły na biomasę (pellet),
 • budowę instalacji służącej do produkcji energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna),
 • montaż pomp ciepła typ powietrze-woda ( do podgrzewania CWU

Realizacja projektu po otrzymaniu dofinansowania przewidywana jest na lata 2021- 2022.
Wkład mieszkańców wyniesie około 37 % wartości każdego projektu.

Piece na biomasę

Przykład: przy piecu na biomasę o wartości 15 000,00 wkład mieszkańca wyniesie 5550,00 zł.

Instalacja do produkcji energii elektrycznej

Montaż instalacji do wytwarzania energii dotyczy tylko budynków mieszkalnych, pokrytych blachą, dachówką, gontem bitumicznym. Nie przewidziano montażu na dachu pokrytym eternitem. Potrzebne miejsce na instalację to około 33 m2.
Przykład: instalacja o mocy 3,6 Kw to koszt około 20 000,00 zł - wkład mieszkańca wyniesie ok. 7400,00 zł. Realizacja instalacji fotowoltaicznej u mieszkańca nastąpi po uzgodnieniu lokalizacji z PGE Dystrybucja.

Pompa ciepła

Przykład: przy pompie ciepła o wartości 15 000,00 wkład mieszkańca wyniesie 5500,00 zł.

Zapisy do 10 maja 2019 roku w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w pokoju nr 4.

 

 

 

 

1Komunikat w spr. PSZCZÓŁ
2019-04-29 08:16:01

Komunikat pszczolyZapraszamy na Majówkę :)
2019-04-29 06:02:26

 

Siedliszcze plakacik20191Internetowe Konto Pacjenta - (IKP)
2019-04-24 11:04:46

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,

2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą

Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 27 maj 2022
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.