• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

NAJNOWSZY GŁOS SIEDLISZCZA JUŻ DOSTĘPNY
2020-04-10 00:00:00

Informujemy, że najnowszy nr "Głosu Siedliszcza" 1 (83) kwiecień 2020 jest już dostępny.

Egzemplarz bezpłatny można nabyć tym razem z racji panującej epidemii wyłącznie w sklepach na terenie Gminy Siedliszcze.

Aktualny numer "Głosu Siedliszcze" jak również wszystkie archiwalne, dostępne są również w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.siedliszcze.pl/artykul/czytaj/id/585

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Glos 1 kwiecien 20201Maseczka dla każdego
2020-04-09 07:50:56

Urząd Miejski w Siedliszczu informuje, że do odbioru u sołtysów są maseczki ochronne dla dorosłych mieszkańców Gminy. Dla rodzin z Siedliszcza maseczki dostępne są w Urzędzie Miejskim (dla mieszkańców ulic Lipowej i Kasztanowej maseczki są do odbioru u sołtysa).

Prosimy o odbiór maseczek przez jedną osobę z rodziny.

 

MaseczkaINFORMACJA WYBORCZA ...
2020-03-27 00:00:00

... O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

W celu umożliwienia komitetom wyborczym ich pełnomocnikom i osobom upoważnionym dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Miejski w Siedliszczu wyjaśniam:

 1. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację spowodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii, a tym samym ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji oraz obsługi bezpośredniej interesantów w Urzędzie Miejskim w Siedliszczu, informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków komisji mogą zostać przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@siedliszcze.pl. - nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
  W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu do dokonywania zgłoszeń).
 2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  1. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów przez osobę zgłaszająca kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

Adres poczty elektronicznej:
gmina@siedliszcze.pl lub urz-060311-1@pkw.gov.pl

 

Telefony do kontaktu: Urząd Miejski w Siedliszczu - Joanna Dziewulska - tel.: 82 569 22 01, 82 569 22 02 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00).

Urzędnik Wyborczy: Dorota Oleksiejuk-Wrona - tel. 501 874 734 (dyżur codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00).

 Informacja Wojewody Lubelskiego
2020-03-25 00:00:00

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
(PN-VII.0520.8.2020)

<< czytajOGRANICZENIE CZASU PRACY URZĘDU
2020-03-19 08:54:50

U W A G A

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu od 19 marca 2020 r. do odwołania
Urząd będzie czynny w godz. 7.00-13.00.

Przyjmowanie interesantów bez bezpośredniego kontaktu.

Nie musisz przychodzić, zadzwoń: 82 569 22 02,
napisz e-maila: gmina@siedliszcze.pl,
przyślij dokumenty przez EPUAP: gminasiedliszcze/skrytkaESP.

 

 URZĄD ZAMKNIĘTY
2020-03-16 06:28:29

Urząd zamkniętyWWW 1OGRANICZONA OBSŁUGA INTERESAÓW
2020-03-13 07:40:52

Urząd zamkniętyWWWMożliwe Silne Wiatry
2020-03-12 09:03:25

2020 03 12 10 00 14APEL DO INTERESANTÓW
2020-03-11 11:39:51

Urząd1Targowisko nieczynne DO ODWOŁANIA
2020-03-11 09:51:36

Targowisko A41 WWWZAWIESZONE PORADY PRAWNE
2020-03-11 00:00:00

KOMUNIKAT

Od dnia 16 do 27 marca punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

W tym okresie uruchomiony będzie adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztó odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego
w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl

Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelm@gmail.com

 

DO POBRANIA:Nieodpłatne Porady Prawne
2020-03-09 00:00:00

porady prawneWWW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Na terenie powiatu chełmskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Dla kogo?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Jak się umówić?

Zapisy pod numerem telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 730 – 1530)

Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2020

Punkt 1

Prowadzony przez Radców   Prawnych/Adwokatów wskazanych przez ORA
i OIRP

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 2

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Punkt 3

Prowadzony przez Organizację Pozarządową pod nazwą:

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Aktywności „BONA FIDES”

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Poniedziałek

Urząd Gminy Leśniowice Leśniowice 21 a
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
8.30 – 12.30

Wtorek

Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
11.00 – 15.00

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
9.30 – 13.30

Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
8.30 – 12.30

Środa

Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8.00 – 12.00

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9.00 – 13.00

Czwartek

Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
7.30 – 11.30

Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8.30 – 12.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Piątek

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8.00 – 12.00

Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
7.30 – 11.30

Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8.00 – 12.00

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach,
  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

 

Do pobrania:Życzenia z okazji Dnia Kobiet
2020-03-06 00:00:00

2019 dzien kobiet zyczeniaZaproszenie na Dzień Kobiet
2020-03-03 10:04:37

DK 2020 zaproszen1ŚWIATŁOWÓD W TWOIM DOMU
2020-03-03 08:32:19

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) << więcej informacjiZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
2020-03-03 06:39:07
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych (opłukane)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • plastikowe zabawki
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach
 • folię aluminiową, metale kolorowe - kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
SZKŁO

WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek, reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
PAPIER

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach (wrzucamy do żółtego worka)
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
 • materiałach budowlanych, tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

NIE WRZUCAMY:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
ZMIESZANE (pozostałe odpady komunalne)


WRZUCAMY:

- wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników (nie można odzyskać w procesie recyklingu), a co nie jest odpadem niebezpiecznym


NIE WRZUCAMY:

- popiołu
- przeterminowanych leków
- zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
- zużytych baterii i akumulatorów
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon

 

POPIÓŁ można składować na wyznaczonym placu przy ul. Przemysłowej 3


 

DO POBRANIA:

 

 

 

image name1

 Konkurs: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2020-02-25 12:35:59

zał. 4 plakat BGR 2020

 

DO POBRANIA:Zaproszenie na XIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu
2020-02-25 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XIII sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 900
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się <<TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plGala SUPER SOŁTYS 2019
2020-02-10 10:54:26

W sobotę 8 lutego, sołtysi z powiatu chełmskiego spotkali się na Gali SUPER SOŁTYS 2019, zorganizowanej przez redakcję Super Tydzień Chełmski.

Spośród Sołtysów Gminy Siedliszcze najwyższe miejsca otrzymali:

 • Katarzyna Hołub, Wola Korybutowa Druga, 511 gł.
 • Józef Zalewski, Majdan Zahorodyński, 270 gł.
 • Piotr Przebiorowski, Siedliszcze, 104 gł.
 • Jan Wielgus, Kulik – Kolonia, 93 gł.
 • Beata Wanarska, Anusin, 31 gł.
 • Leszek Jędruszak, Stasin Dolny, 31 gł.
 • Krzysztof Kupracz, Mogilnica, 25 gł.

Jednocześnie tytuł SUPER SOŁTYSA w Gminie Siedliszcze otrzymała Pani Katarzyna Hołub, sołtyska Woli Korybutowej Drugiej, Gratulujemy ;)

 

1

 

2

 

3

 Turniej Tenisa Stołowego
2020-02-07 12:33:39

 

2020 zaproszenie tenis1

 

DO POBRANIA

 Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 27 maj 2022
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.