• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Informacja Starosty Chełmskiego o wyłożeniu projekt operatu opisowo-kartograficznego
2020-10-28 09:21:30

Chełm, dnia 16 października 2020 r.

Starosta Chełmski

na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.)

informuje,

że w terminie od 02.11.2020 r. do 23.11.2020 r. w godzinach od 900 - 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie przy Pl. Niepodległości 1, pokój nr 260a (II piętro), zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 060311_5 Siedliszcze – obszar wiejski, powiat chełmski, województwo lubelskie.

            Projekt modernizacji opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393) i uzgodniony w dniu 31.03.2017 r. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

            Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

            Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

            Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Starosta Chełmski

/-/ Piotr Deniszczuk

EFRR 3 znaki achromat

Informacja Starosty Chełmskiego w formacie PDF << kliknij tutaj

 

 COVID-19 - Prośba do interesantów
2020-10-14 06:01:21

!! UWAGA !!
MIESZKAŃCY I INTERESANCI URZĘDU MIEJSKIEGO W SIEDLISZCZU

W związku ze stałym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia interesantów i ich rodzin oraz pracowników urzędu, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Wykaz numerów telefonicznych oraz danych adresowych:

Informujemy również, że wszelkie informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw oraz wnioski/formularze znajdują się na stronie BIP pod adresem: kliknij tutaj

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum, czasu oczekiwania w siedzibie urzędu, zaleca się wcześniejsze uzgadnianie terminu wizyty.

 

Dokument Podpisał:

BURMISTRZ SIEDLISZCZA
Hieronim Zonikcovid 19BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
2020-10-07 00:00:00

 

 

19 listopada siedliszczeOstrzeżenie IMGW
2020-10-02 12:53:32


LOTERIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020
2020-10-02 04:52:53

Szanowni Państwo

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu  w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:  www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500

88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.)

400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB

Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:

                • 20 października 2020 r.

                • 3 listopada 2020 r.

                • 23 listopada 2020 r.

Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Loteria Spis RolnyKonsultacje w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
2020-09-30 00:00:00

Burmistrz Siedliszcza informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Siedliszcze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

>> Czytaj więcej <<Spis Rolny 2020
2020-09-24 11:13:23

Plakat A4 RGB bez spadw 01

 

 

 

Aplikacja do Samospisu << Kliknij tutaj

 

 Awaria telefonów
2020-09-23 06:27:32

numer1Ogłoszenie o sprzedaży
2020-09-14 12:08:38

Gmina Siedliszcze ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VOLKSWAGEN TRANSPORTER oraz ciągnika rolniczego URSUS C-385

Więcej informacji pod adresem:

https://ugsiedliszcze.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D2440

VW 3      URSUS 2KOMUNIKAT
2020-09-11 08:35:13

Apel do mieszkańców i interensantów2Ankieta dla mieszkańców gminy
2020-09-07 00:00:00

Szanowni Państwo!

Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie gminy Siedliszcze realizuje „Diagnozę problemów społecznych".

W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

 

https://siedliszcze-mieszk.webankieta.pl/

 

 

 

Bez tytułu„Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa) w ramach FDS
2020-09-03 09:41:26

PFC FDS

 

Gmina Siedliszcze otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długiej.

Przedmiotowa droga stanowi ciąg komunikacyjny łączący drogę wojewódzka nr 839 (relacji Cyców - Rejowiec) z drogą gminną nr 115991L ul. Sokolec oraz drogą powiatową nr 1719L.

Realizacja przebudowy tej drogi przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu służb ratunkowych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na drodze wojewódzkiej, a także pobliskiej drodze krajowej S12, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo porządku publicznego, bezp. medycznego i przeciwpożarowego mieszkańców gminy Siedliszcze jak również gmin ościennych. W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych droga ta stanowi alternatywne połączenie i daje możliwość przejazdu dla mieszkańców i służb ratunkowych.

W ramach przebudowy na odcinku 445 metrów (droga gminna lokalna 01KDL- p) planujemy wykonanie nowej warstwy asfaltowej o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Na pozostałym odcinku dróg dojazdowych wykonamy nową warstwę asfaltową o grubości 6 cm i szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 2x0,75 m. Dzięki tak wykonanej przebudowie podniesione zostaną podstawowe parametr drogi jakim jest nośność a także równość podłużna i poprzeczna.

 • nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
 • nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 115492L w Siedliszczu, ul. Długa”
 • dofinansowanie: 245 050,00 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 490 100,00 zł

 Włączenie syreny alarmowej (TreningSWA/SWO)
2020-08-31 00:00:00

I N F O R M AC J A

 

 

 W dniu 1 września 2020 r. o godz. 12:00 na czas jednej minuty nastąpi włączenie syren alarmowych na terenie województwa lubelskiego.

Akcja ma na celu przeprowadzenie treningu SWA/SWO oraz upamiętnienie zbliżającej się rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej.

 

 

 

 

 

publ. 28.08.2020r.Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
2020-08-31 00:00:00

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu 31.081Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2020-08-28 10:41:46

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników szkoły 1 września 2020 roku nie organizujemy  uroczystej inauguracji roku szkolnego 2020/2021.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  zgodnie z harmonogramem:

 • godz. 8.00 – msza święta w intencji społeczności szkolnej w kościele parafialnym
 • godz. 8.30 – spotkanie w sali gimnastycznej dzieci i rodziców z oddziałów sześciolatków
 • godz. 9.00 – spotkanie w sali gimnastycznej uczniów i rodziców klas pierwszych
 • godz. 9.00 – spotkanie w amfiteatrze uczniów i rodziców klas czwartych
 • godz. 9.00 – spotkania uczniów z wychowawcami w salach według harmonogramu.

 

HARMONOGRAMU SPOTKAŃ UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI W SALACH:

 • klasa IIa – wychowawca p. Danuta Lackowska – sala nr 10
 • klasa IIb – wychowawca p. Beata Krzysiak – sala nr 19
 • klasa IIc – wychowawca p. Anna Zduńczuk – Pękala – sala nr 27
 • klasa IIIa – wychowawca p. Anna Gołębiowska – sala nr 11
 • klasa IIIb – wychowawca p. Joanna Gregier – sala nr 12
 • klasa IIIc – wychowawca p. Renata Krysa – sala nr 31 (dawna dywanowa)
 • klasa V – wychowawca p. Monika Wodzik – sala nr 24
 • klasa VIa – wychowawca p. Renata Boguszewska – sala nr 48
 • klasa VIb – wychowawca p. Joanna Śliwińska – sala nr 33
 • klasa VIc – wychowawca p. Aneta Banaszak – sala nr 22b
 • klasa VIIa – wychowawca p. Ireneusz Boguszewski – sala nr 52
 • klasa VIIb – wychowawca p. Krzysztof Dyszewski – sala nr 50
 • klasa VIIc – wychowawca p. Joanna Żołnacz – sala nr 29
 • klasa VIId – wychowawca p. Ewa Konik – sala nr 42
 • klasa VIIe – wychowawca p. Sylwia Żołnacz – sala nr 21
 • klasa VIIIa – wychowawca p. Urszula Pawlak – sala nr 22
 • klasa VIIIb – wychowawca p. Jolanta Jędruszak – sala nr 25  

Rodzice dzieci sześcioletnich, pierwszoklasistów wchodzą do budynku wejściem od strony boiska.
Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz zachowanie ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa – dezynfekcję rąk oraz zakrywanie ust i nosa.

Pozostałych rodziców prosimy o pozostanie na placu przed szkołą z zachowaniem dystansu społecznego.

 

ZAPROSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Siedliszczu serdecznie zaprasza rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu na spotkania organizacyjne, które odbędą się w sali gimnastycznej  placówki według poniższego harmonogramu:

2 września 2020 roku:

 • godzina 14.00 – klasy IIabc, IIIabc,
 • godzina 14.40 – spotkanie z wychowawcą w salach: IIa – nr 10, IIb – nr 19, IIc – nr 11, IIIa – nr 35b, IIIb – nr 36b, IIIc - nr 12.
 • godzina 15,00 – klasy V, VIabc
 • godzina 15.00 – klasy V, VIabc
 • godzina 15.40 - spotkanie z wychowawcą w salach V – nr 24, VIa – nr 48, VIb – nr 33, VIc – nr 22b.

3 września 2020 roku:

 • godzina 14.00 – klasy VII abcde
 • godzina 14.40 spotkanie z wychowawcą w salach VIIa – nr 52, VIIb – nr 50, VIIc – nr 29, VIId – nr 42, VIIe – nr 21.
 • godzina 14,00 – klasy VIIIab
 • godzina 14.00 – klasy VIIIab
 • godzina 14.40 – spotkanie z wychowawcą w salach VIIIa – nr 21, VIIIb – nr 25.

Na terenie szkoły obowiązują przyjęte zasady bezpieczeństwa – zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
im. H. Sienkiewicza
w Siedliszczu
/-/ Aneta Dudek

 

 

 

Plan dowozów uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliszczu
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Pierwsza zmiana – I kurs

Kierowca: M. Szajc; opiekun: Z. Wojtan

   Trasa   miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Stasin Dolny (p. Parysz) 6.28
Chojno Stare II 6.30
Chojno Nowe (p. Borowiec) 6.32
Chojno Nowe (zatoczka) 6.35
Chojno Nowe (szkoła) 6.38
Wojciechów 6.40
Chojno Nowe Kanie 6.45
Anusin 6.48
Stasin Dolny 6.50
Siedliszcze - szkoła 7.00

 

Kierowca: M. Kocot; opiekun: D. Żmuda

   Trasa   miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Majdan szkoła 6.33
Majdan Zalew 6.38
Wola Kor. II – sklep ABC 6.42
Wola Kor. II (p. Poliszuk) 6.45
Majdan (most) 6.55
Siedliszcze - szkoła 7.05

 

Kierowca: B. Kowalczyk; opiekun: A. Iwaniuk

   Trasa   miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Lipówki (p. Osypowicz) 6.32
Chojno Nowe (Lewiatan) 6.40
Siedliszcze - szkoła 6.50

 

Kierowca: A. Kłos; opiekun: E. Żelizko

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.25
Wola Tartak 6.33
Wola – kapliczka 6.38
Wola (skrzyżowanie) 6.45
Borowo 6.50
Majdan Zah. (Denisiuk) 6.53
Siedliszcze - szkoła 6.56

 

Kierowca: PKS; opiekun: J. Poliszuk

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.15
Mogilnica (p. Adach) 7.20
Mogilnica (szkoła) 7.25
Brzeziny 7.30
Siedliszcze - szkoła 7.35

 

Kierowca: PKS; opiekun: M. Wodzik

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Bezek (skrzyżowanie) 7.20
Lechówka 7.25
Kamionka 7.30
Marynin 7.35
Siedliszcze - szkoła 7.40

 

 

Pierwsza zmiana – II kurs

Kierowca: M. Szajc; opiekun: Z. Wojtan

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.05
Kulik (Terenin) 7.15
Kulik (kaplica) 7.17
Kulik OSP 7.20
Kulik Czmuda 7.22
Dobromyśl 7.25
Janowica 7.30
Siedliszcze - szkoła 7.35

 

Kierowca: M. Kocot; opiekun: D. Żmuda

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze ( szkoła) 7.10
Chojeniec ( Gruszka) 7.18
Chojeniec ( Pastuszak) 7.20
Chojeniec ( Marczuk) 7.23
Gliny 7.26
Chojno Stare ( Parysz) 7.30
Siedliszcze - szkoła 7.35

 

Kierowca: B. Kowalczyk; opiekun: A. Iwaniuk

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 6.55
Romanówka 7.08
Chojeniec (zatoczka Gruszka) 7.12
Siedliszcze - szkoła 7.20

 

Kierowca: A. Kłos; opiekun: E. Żelizko

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.00
Bezek PGR 7.10
Korea Bezek 7.15
Bezek (Skrzyżowanie) 7.20
Bezek (k. p. Firleja) 7.25
Siedliszcze - szkoła 7.35

 

Kierowca: B. Kowalczyk; opiekun: A. Iwaniuk

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 7.25
Krowica 7.30
Siedliszcze - szkoła 7.40

 

II zmiana

Kierowca: B. Kowalczyk; opiekun: Z. Wojtan

   Trasa     miejscowość Godz. odjazdu   z przystanku
Siedliszcze (szkoła) 9.50
Nowe Chojno - Kanie 10.00
Anusin 10.05
Stasin Dolny 10.07
Krowica 10.10
Marynin 10.15
Siedliszcze CPN 10.20
Siedliszcze - szkoła 10.25

Godziny odwozu uczniów będą dostosowane do godzin zakończenia zajęć, aby do minimum skrócić czas przebywania dzieci w szkole i zostaną podane do wiadomości zainteresowanym uczniom i rodzicom przez wychowawców i opiekunów.

 

 

 

school 3518726 640

 KORONAWIRUS - jak zapobiegać?
2020-08-28 00:00:00

1

jak myc rece

2Niebezpieczne zjawiska pogodowe - Upały
2020-08-06 12:06:17

Upały 06.08.2020Niebezpieczne zjawiska pogodowe
2020-08-03 05:47:22

Zjawiska 03.08.2020ŻNIWA BEZ POŻARU
2020-07-30 12:56:17

W związku z dizałaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu chełmskiego w okresie żniw Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zamieściła praktyczne wskazówki mające na celu zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów upraw.

Wskazówki dostępne są pod adresem: http://strazchelm.pl/zniwa-bez-pozaru/

Żniwa bez pożaruOstrzeżenie o burzach z gradem
2020-07-29 10:40:44

Burze 29.07.2020Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 27 maj 2022
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.