• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4

Nabór na rachmistrzów spisowych
2021-01-26 13:19:18

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych trwa od dnia 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r. więcej informacji << kliknij tutaj

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy

nabory 250x250px

 

 Dowóz na szczepienia dla osób starszych i niepełnosprawnych
2021-01-15 07:34:24

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu organizuje dowóz do punktów szczepień dla osób starszych (w wieku 70+) oraz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie przyjmowane są pod numerem telefonu:

82 569 22 10

w godzinach pracy OPS

Dowóz do punktów szczepień będzie prowadzony przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

4

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
, dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu
  z siedzibą: ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 5692210 email: ops@siedliszcze.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: iod@zeto.lublin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji dla Pani/Pana dowozu do punktu szczepień w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych.
 4. Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu wskazanego w punkcie 3. orazprzez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości zapewnienia dowozu.


Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?
2021-01-15 07:05:54
tlo fb szczepimy
 
 
1

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

 • Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Bo uratujesz komuś życie

 • Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

Bo możesz!

 • Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie

 • Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Bo zyskasz spokój

 • Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Bo szczepionki są bezpieczne

 • Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu do normalnego życia.

Powrót do normalności oznacza:

  • odejście od maseczek,
  • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
  • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
  • dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy,
  • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
  • wakacje bez ograniczeń,
  • poprawę jakości życia nas wszystkich.

 

4
5
7


!!! JEST PRACA !!!
2021-01-14 00:00:00

Wolne miejsca pracy pozostające w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie, pokój 162 tel. 825627660, 825627637 według stanu na dzień 14 stycznia 2021r.

Osoby zarejestrowane w pup w chełmie jako bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać informacje o ofertach pracy u swojego doradcy klienta w pokojach: 319, 342, 343, 354, 355, 357.

OFERTY PRACY W MIEŚCIE CHEŁM:

 • Audytor wewnętrzny
 • Spedytor/logistyk
 • Psycholog
 • Technik ds. administracyjno - biurowych Pionu Głównego Księgowego
 • Specjalista ds. handlu
 • Starszy Specjalista w Dziale HR
 • Młodszy księgowy
 • Specjalista ds. transportu
 • Brukarz
 • Przedstawiciel handlowy
 • Magazynier
 • Kierownik budowy
 • Majster
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl. I
 • Maszynista spalinowego pojazdu trakcyjnego
 • Nastawniczy
 • Operator suwnicy 1S
 • Magazynier/sprzedawca
 • Specjalista ds. zaopatrzenia i transportu
 • Monter ogumienia
 • Asystent biura projektowego
 • Specjalista ds. handlu
 • Nauczyciel przedmiotów zawodowych logistyczno / spedycyjnych i BHP
 • Elektromonter
 • Młodszy księgowy
 • Doradca klienta
 • Elektromonter (elektryk) zakładowy
 • Lekarz POZ
 • Pomocnik budowlany
 • Kierowca samochodu ciężarowego
 • Kucharz
 • Lektor języka angielskiego
 • Kierowca samochodu ciężarowego C+E

OERTY PRACY W POWIECIE CHEŁMSKIM:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator wanny zanurzeniowej
 • Agent celny
 • Pracownik gospodarczy
 • Kierowca kat. C
 • Pracownik gospodarczy
 • Kierowca kat. C

 

Oferty pracy z innych urzędów pracy znajdują się w centralnej bazie ofert pracy www.psz.praca.gov.pl.

Ponadto w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES, PUP w Chełmie (pokój 319, tel. 825627685) dysponuje ofertami pracy:

NIEMCY:

 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun medyczny
 • Pracownik biurowy/Sprzedawca biletów na rejsy statkiem
 • Bosman
 • Kapitan żeglugi śródlądowej
 • Marketing manager
 • Kelner/kelnerka
 • Murarz
 • Cieśla
 • Kierowca kat. C+E (UE)
 • Kierowca kat. B w transporcie międzynarodowym
 • Monter rusztowań
 • Kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t (UE)
 • Zbrojarz
 • Pracownik magazynu
 • Monter instalacji - technika sanitarna, grzewcza i klimatyzacyjna
 • Pracownik branży elektrycznej
 • Fizjoterapeuta
 • Inżynier elektryk/projektant instalacji elektrycznych
 • Elektryk zakładowy/przemysłowy (szafy sterownicze)
 • Technik ortopeda
 • Kierowca samochodu do transportu drewna
 • Monter instalacji sanitarnych i wentylacyjnych
 • Monter spawacz
 • Pomocnik montera

CZECHY:

 • Murarz / kamieniarz
 • Formierz
 • Spawacz elektryczny
 • Szlifierz metali
 • Modelarz odlewniczy
 • Mechanik samochodowy
 • Blacharz/mechanik samochodowy
 • Operator produkcji
 • Pracownik odlewni
 • Operator maszyn – mechanik
 • Pracownik montażu

BELGIA:

 • Monter regałów magazynowych
 • Inżynier ds. jakości
 • Technik konserwator

NORWEGIA:

 • Przewodnik turystyki kajakowej – stażysta
 • Przewodnik turystyki kajakowej
 • Murarz – tynkarzBudowa drogi ekspresowej S12
2021-01-13 09:22:19

Informujemy, że obecnie trwa realizacja dokumentacji projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma" - część 1 odcinek nr 2 (Dorohucza - Chełm).

Wszelkie informacje oraz dokumentacje projektowe znajdują się na stronie internetowej:

 

kliknij w link >> http://www.s12-piaski-chelm.pl/aktualnosci/ << kliknij w link

 

mapka1SZCZEPIMY SIĘ !!!
2021-01-04 08:04:09

tlo fb szczepimy

 

 

 

<< więcej informacji

 

 Odpady Komunalne - Harmonogram 2021
2021-01-04 00:00:00

PW Ewa Grzywna- Żmuda
Zawadówka 21b, 22-100 Chełm
E-mail: grzywna@pwchelm.pl
www.pwchelm.pl
tel. 730-373-373

HARMONOGRAM
Wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Siedliszcze
2021 r.

Rejon Nazwa miejscowości Termin odbioru
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo, Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica, 4 1 1 6 4 7 5 2 6 4 2 1
2 Gliny, Chojeniec, Chojeniec-Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Drugie, Stare Chojno, Wojciechów 5 2 2 7 5 8 6 3 7 5 3 2
3 Brzeziny, Mogilnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek-Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów 7 3 3 8 6 9 7 4 8 6 4 3
  Siedliszcze - drugi termin (tylko odpady niesegregowane i bioodpady) - - - 23 21 25 16 13 17 15 - -
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

przy Urzędzie Miejskim w Siedliszcze

15 5 5 16 13 17 9 6 10 8 12 10
  Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO)   11         16     14    

Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7.00

 

DO POBRANIA:

 

 

 

2021 HarmonogramKONKURS na ILUMINACJE i DEKORACJE Świąteczne
2020-12-31 09:43:36

Plakat iluminacje

 

DO POBRANIA:

 

 

 Rozporządzenie w spr. mat. pirotechnicznych
2020-12-30 12:38:24

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 22 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 26 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2020 r. do godziny 19.00 i 1 stycznia 2021 r. od godziny 6.00 może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453, Dz. U. z 2018 r. poz. 2440, Dz. U. z 2019 r. poz. 2554, Dz. U. z 2020 r. poz. 556).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 729, 1423, 2112, 956) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, 1238, Dz. U. z 2018 r. poz. 79, Dz. U. z 2020 poz. 568, 1086, 2112, 956, 1517).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 26 grudnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Lech SprawkaRozporządzenia w sprawie SARS-CoV-2
2020-12-30 07:27:04

Na podstawie Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).

Informujemy, że z dniem 28 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2353), wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dokumenty do wglądu: 

 1. Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. << czytaj więcej
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. << czytaj więcej

 Informacja dla Interesantów
2020-12-28 00:00:00

INFORMACJA

Informujemy wszystkich interesantów, że w dniu 31 grudnia 2020 r.

Urząd Miejski w Siedliszczu pracuje w godzinach 7:00-13:00.ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2020-12-22 07:36:39

2020 Boże NarodzenieKonsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego
2020-12-08 14:04:53

W związku z przyjętym harmonogramem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 serdecznie zapraszamy na konsultacje projektu całego dokumentu wraz z jego załącznikami. Dokument składa się z części analityczno-diagnostycznej oraz strategicznej, w której zostały wyznaczone misja, wizja oraz cele rozwojowe oraz dwóch załączników: załącznik nr 1: dane diagnostyczne oraz załącznik nr 2: indykatywny wykaz zadań/projektów do realizacji w ramach niniejszej strategii (załącznik nr 2) dla obszaru Powiatu Chełmskiego.

<< czytaj więcej

 

 

 

 

powiatCZAS PRACY URZĘDU
2020-12-01 00:00:00

U W A G A

Zmiana organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Siedliszczu od dnia 1 grudnia 2020 r.

Urząd będzie czynny w godz.

700-1500Projekt Domowej Opieki Medycznej
2020-11-27 12:10:04

Szanowni Państwo

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare.

Więcej informacji kliknij tutaj.Powszechny Spis Rolny 2020
2020-11-18 09:45:26

!!! DRODZY ROLNICY !!!

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

 1. mailem na adres: RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
 2. SMS-em na numer: 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin: << kliknij tutaj

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

 

Z poważaniem
Beata Kwiatuszewska-Królikowska
Kierownik
Wydział Realizacji Badań

GUS"Bezpieczne WTZ ..."
2020-11-12 11:39:12

Informujemy, iż dnia 23 października 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Siedliszczu podpisał z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w kwocie 7 560,00 zł.

 

plakat Bezpieczne WTZ pdf 724x1024

 

 Bezpłatna Pomoc Prawna ZAWIESZONA
2020-11-02 00:00:00

!!! KOMUNIKAT !!!

Od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

W tym okresie uruchomiony został adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl. Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelm@gmail.com.

W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek ustnie przez telefon pod numerem 825627507 w godzinach 7.30 – 15.30MOTOCYKLAN obejmie wsparciem osoby starsze lub niepełnosprawne
2020-10-30 00:00:00

MotocyklanWWW!!UWAGA!! PTASIA GRYPA (HPAI)
2020-10-30 00:00:00
APEL do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
!! Szanowni Państwo !!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • putrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

 

 

 

HPAI ulotka

 Do pobrania:Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 27 maj 2022
Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.