• Zapraszamy do galerii zdjęć 0
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 1
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 2
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 3
 • Zapraszamy do galerii zdjęć 4
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >

WYKAZ PYTAŃ DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
2021-03-16 08:07:27

Gminne Biuro Spisowe w Siedliszczu informuje, że Główny Urząd Statystyczny udostępnił wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać pod adresem:

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

GUS Plakat B2.indd GUS Plakat B21Dzień Sołtysa
2021-03-11 00:00:00

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z terenu Gminy Siedliszcze, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. Niech wasza praca na rzecz społeczności przynosi wam radość i zadowolenie. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                      Burmistrz Siedliszcza

 Wiesław Prażnowski                                                                                    Hieronim Zonik

 

Radny Rady Powiatu Chełmskiego

Tomasz Szczepaniak
 

 

soltys

 Dzień Kobiet 2021
2021-03-08 07:03:05

2021 dzien kobiet2Serce na nakrętki jest już w naszej gminie!
2021-03-03 13:26:45

Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Siedliszczu pojawił się pierwszy w gminie kosz w kształcie serca, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. Takie rozwiązanie to nie tylko dbałość o segregację odpadów ale przede wszystkim pomoc dla potrzebujących.

Gorąco zachęcamy do ich zbierania i wrzucania do gminnego – wspólnego serca.

 

!! Segregując-pomagamy !!

20210303 140003Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
2021-03-01 12:20:45

Ogłoszenie

W dniach 29 - 30 marca 2021 r. funkcjonował będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Można przekazać: odpady poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny), akumulatory, opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Nazwa miejscowości Termin obsługi Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów
Dobromyśl, Kulik, Kulik-Kolonia, Majdan Zahorodyński, Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga, Wola Korybutowa - Kolonia, Borowo, Marynin, Siedliszcze, Krowica, Stasin Dolny, Lipówki, Anusin, Janowica, 29.03.2021 r.

Gliny, Chojeniec, Chojeniec Kolonia, Romanówka, Chojno Nowe Pierwsze,   Chojno Nowe Drugie, Chojno Stare, Wojciechów, Brzeziny, Mogielnica, Zabitek, Bezek, Kamionka, Lechówka, Bezek Dębiński, Bezek Kolonia, Jankowice, Adolfin, Julianów

30.03.2021 r.


Energia słoneczna edycja 2021
2021-02-26 12:26:08

Urząd Miejski w Siedliszczu zaprasza mieszkańców Gminy Siedliszcze do udziału  w projekcie „Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze – edycja 2021 ”. (Solarne podgrzewacze ciepłej wody użytkowej)

Projekt będzie realizowany w przypadku zgłoszenia się do projektu odpowiedniej liczby chętnych.

Warunki kwalifikacji:

 • w miejscu instalacji nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
 • osoba deklarująca musi być na stałe zameldowana/zamieszkała na terenie Gminy Siedliszcze,
 • posiadać prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektowych,
 • nie posiadać zaległości w płatnościach wobec Gminy Siedliszcze.

 

Wypełnione deklaracje należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego
w Siedliszczu, e-mailem na adres infrastruktura@siedliszcze.pl lub złożyć osobiście w urzędzie.

Szacunkowy wkład mieszkańca wyniesie ok. 1 800 zł - 2 400 zł w zależności od wielkości zbiornika i miejsca montażu.

Termin składania deklaracji upływa 10 marca 2021 r.

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 5692284 lub 82 5692184 lub e-mailem infrastruktura@siedliszcze.pl .

2. zdjęcie kolektorów

 

Pliki do pobrania:

 Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków - Edycja 2021
2021-02-24 11:57:23

Urząd Miejski w Siedliszczu zaprasza mieszkańców Gminy Siedliszcze do udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych – edycja 2021 ”.

Projekt będzie realizowany w przypadku zgłoszenia się do projektu odpowiedniej liczby chętnych.

Warunki kwalifikacji:

 • w miejscu instalacji nie może być prowadzona działalność gospodarcza,
 • osoba deklarująca musi być na stałe zameldowana w Gminie Siedliszcze, posiadać prawo do dysponowania nieruchomością do celów projektowych oraz nie posiadać zaległości w płatnościach wobec Gminy Siedliszcze,
 • teren montażu oczyszczalni nie może być podmokły i zalewany przez wody gruntowe.

Wypełnione deklaracje należy wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Siedliszczu, e-mailem na adres:  infrastruktura@siedliszcze.pl lub złożyć osobiście w urzędzie.  

Termin składania deklaracji upływa 5 marca 2021r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 5692284 lub 82 5692184 lub e-mailem infrastruktura@siedliszcze.pl. 

SZACOWANIE
wartości zamówieniana podstawie rozeznania telefonicznego i cen katalogowych

Uczestnik projektu poniesie partycypację w kosztach zakupu i montażu nw. instalacji w wysokości
nie więcej niż 50 % kosztów.

LP NAZWA cena brutto w PLN cena brutto w PLN cena brutto w PLN cena brutto w PLN
I II III IV
1 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DO 4 OSÓB, Elementy: Osadnik 2100, Komory Rozsączające, Nadbudowy Osadnika, Studzienka Rozdzielcza Drenażu, Instalacja z budynku do osadnika do 20 mb, Studzienka Rozdzielcza, Wymiana gruntu pod rozsączenie ścieków, Dokumentacja Projektowa, Badania Geologiczne, ZUD 15 744
2 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DO 6 OSÓB, Elementy: Osadnik 2700, Komory Rozsączające, Nadbudowy Osadnika, Studzienka Rozdzielcza Drenażu, Instalacja z budynku do osadnika do 20 mb, Studzienka Rozdzielcza, Wymiana gruntu pod rozsączenie ścieków, Dokumentacja Projektowa, Badania Geologiczne, ZUD 18 204
3 ELEMENTY DODATKOWE: Przepompownia ścieków za osadnikiem (czysty ściek) 1 650
4 ELEMENTY DODATKOWO: Przepompownia ścieków przed osadnikiem (brudny ściek) 2 400

 

 DO POBRANIA:

 

 

7385Zaproszenie na XX sesje Rady Miejskiej w Siedliszczu
2021-02-22 00:00:00

ZAPROSZENIE

Burmistrz Siedliszcza zaprasza na XX sesję Rady Miejskiej w Siedliszczu, która odbędzie się
w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 900
w Domu Kultury w Siedliszczu.

Z porządkiem obrad można zapoznać się <<TUTAJ

Jednocześnie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Siedliszczu są dostępne on-line pod adresem:

http://siedliszcze.estastream.plKRUS Bezpłatna Rehabilitacja
2021-02-19 12:52:13

Sanatorium ulotka

 

 

Do pobrania:Konkurs dla Organizacji Pożytku Publicznego w 2021 roku
2021-02-15 00:00:00

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 

 

BURMISTRZ SIEDLISZCZA

ogłasza konkurs na wsparcie lub powierzenie zadań pożytku publicznego w 2021 roku

 

<< czytaj więcejV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
2021-02-15 00:00:00

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami

2. Zgłoszenie lokalizacji  - załącznik nr 1 do Regulaminu (Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja);

3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik nr 1a do Regulaminu  (ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu).

4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem (ważne, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004r.)

5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załącznik nr 3a do Regulaminu (dla osób, które złożyły Zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi)

 

BANER 600x400 4 nabórWykaz podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg
2021-02-11 10:55:32

Szanowni mieszkańcy Gminy Siedliszcze

W związku z licznymi informacjami o problemach związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników Urząd Miejski w Siedliszczu przekazuje wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020/2021. W celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie drogi, chodnika pomocna będzie poniższa mapa.

Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg:

 • Drogi Krajowe i przylegające chodniki – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/ Lublin Rejon Chełm
  • Telefon całodobowy: 19 111 lub 81 532 70 61
 • Drogi Wojewódzkie i przylegające chodniki – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – RDW w Chełmie
  • Obwód drogowy w Chełmie: 601 676 192
  • Obwód drogowy w Krzczonowie: 661 300 053
   (telefony czynne w czasie wykonywania zadań drogowych)
 • Drogi Powiatowe i przylegające chodniki – Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie
  • Telefon całodobowy: 604 935 802, 883 353 964, 728 486 694
  • Telefon w godzinach pracy Starostwa:82 562 75 29
 • Drogi Gminne – Wydział Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
  • Telefon w godzinach pracy Urzędu:82 569 22 84

Plik do pobrania:

 1. Zarządzenie Burmistrza Siedliszcza w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie Siedliszcze.

 

Zarząd dróg2Zmiana terminu Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów
2021-02-09 13:49:33

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi informujemy, iż w dniu 11 lutego 2021 r. nie odbędzie się Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO). Na początku marca poinformujemy o nowym terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji.Zawiadomienie Starosty Chełmskiego
2021-02-09 09:48:00

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 31, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) zawiadamiam, ze dnia 23 lutego 2021 roku o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Korybutowa - Kolonia odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach obszaru scalenia obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa - Kolonia, gmina Siedliszcze, w celu podjęcia uchwały określającej zasady szacunku gruntów (zebranie w pierwszym terminie).

Wyciąg z ustawy z dnia 26 marca 1986 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.):

 • art. 11 ust. 1 - Uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają. zasady szacunku gruntów.
 • art. 13 ust. 2 - Uchwały (...) są. podejmowane na zebraniu zwołanym przez starostę. Zebraniu przewodniczy przedstawiciel tego organu. Uchwały zapadaj większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej polowy liczby uczestników scalenia. W razie niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, za ważną uważa się uchwalę podjętą większością trzech czwartych głosów uczestników scalenia obecnych na zebraniu zwołanym w drugim terminie.
 • art. 13 ust. 3 - Każdemu uczestnikowi postpowania scaleniowego przysługuje jeden głos.

 

II termin zebrania: 24 luty 2021 r. godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w m. Wola Korybutowa Kolonia.

 

Wszelkie informacje w przedmiocie sprawy udzielane są, telefonicznie: 82 562-75-20

 

UWAGA!

Każdą osobę uczestniczącą w zebraniu obowiązuje nakaz:

 1. zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
 2. dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie zebranie,
 3. zachowanie bezpiecznej (co najmniej 1,5 m) odległości od pozostałych uczestników zebrania.

Osoby, które podejrzewają, ze miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem bądź u których występują. objawy, ale nie zostały poddane testom na obecność koronawirusa proszone są o nieuczestniczenie w zebraniu, pozostanie w domu, unikanie kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Zawiadomienie Starosty Chełmskiego w formacie PDF

Informacja COVID-19 w formacie PDFKomunikat Centralnego Biura Spisowego
2021-02-09 08:42:13

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

/-/ Janusz Dygaszewicz

 

PlakatA3 nabor 1Kurs chemizacyjny
2021-02-09 07:11:36

UWAGA ROLNICY!

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie

organizuje

KURSY CHEMIZACYJNE

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Pamiętaj o aktualnym zaświadczeniu, gdy:

 • ubiegasz się o dopłaty bezpośrednie
 • stosujesz środki ochrony roślin

Zaświadczenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ważne przez 5 lat

Informacje i zapisy prowadzi: Magdalena Karaś tel. 782 763 970

Termin kursu: 23.02.2021

Godzina 9:00

Miejsce szkolenia: Siedliszcze – Gminny Ośrodek Kultury ul. Bałasza 10

LODROstrzeżenie IMGW
2021-02-04 00:00:00


Świadczenia 500+
2021-02-03 12:05:21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 można składać:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu emp@tia, bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS
 • w formie papierowej będą przyjmowane

Informujemy, że prawo do świadczenia wychowawczego na bieżący okres świadczeniowy 2019/2020 , wygasa z dniem 31 maja 2021r.

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ na okres 2021/2022 oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku:

  do 30 kwietnia 2021r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021r.

  od 1 maja do 31 maja 2021r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021r.

 

Do pobrania:

 

 

 

ulotka 500 1

 

ulotka 500 2Konsultacje społeczne - PROMENADA S 12
2021-02-03 11:13:16

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością przeliczenia budżetu LSR z waluty PLN na Euro oraz możliwością wykorzystania tzw. różnic kursowych (dodatkowe nabory wniosków) Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 planuje aktualizację LSR w tym zakresie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie w LSR zmian adekwatnych do oczekiwań i potrzeb mieszkańców LGD PROMENADA S 12.

Ankieta daje możliwość wyłącznie jednokrotnego wskazania obszaru wsparcia dlatego prosimy o przemyślaną decyzję i wybór takiego zakresu, który Państwa zdaniem jest najważniejszy z punktu widzenia uwarunkowań lokalnych.

Dziękujemy za poświęcony czas. Ankieta jest anonimowa.

Link do ankiety >>kliknij tutaj<<

 

 

 

LGD Promenada S12REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ w Siedliszczu
2021-01-27 12:00:22

 HARMONOGRAM REKRUTACJI
do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
22 luty 26 luty
do godz. 15.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej

1 marca

19 marca
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku (zgłoszenia do klasy I w przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

26 kwietnia
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

30 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

4 maja
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej
21 czerwca godz. 14.00 Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

21 czerwca

25 czerwca
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

28 czerwca
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

2 lipca
do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole

5 lipca
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 5 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie internetowej szkoły

 


 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 obowiązują:

 • Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późnn. zm.)
 • Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego określone przez organ prowadzący w uchwale Nr XXV/ 205 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze (pkt 8-11 tabeli)
pkt. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające ich spełnianie Liczba punktów
wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 10
niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 10
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 10
objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczązgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 821ze zm.) 10
rodzice kandydata pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym

Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

obydwoje rodzice – 4,

jedno z rodziców- 2

dziecko potrzebuje wydłużonej opieki przedszkolnej (do 9 godzin dziennie) ze

względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców

Informacja w złożonym wniosku o przyjęcie do Przedszkola/oddziału przedszkolnego

za

każdą kolejną godzinę powyżej realizacji podstawy programowej dodatkowo -

1, maksymalnie 4.

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danego przedszkola lub do danej szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny Oświadczenie o uczęszczaniu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja rodzeństwa kandydata do przedszkola lub do szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny 2

miesięczny dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst. Jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 111 ze zm.)

Oświadczenie o miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie kandydata 2

 

 

 • Dokumenty, o których mowa wust. 2 pkt 2-7, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 • Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-7, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 


 

Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Siedliszczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Nr XXV/ 204 /17 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Siedliszcze zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późniejszymi zmianami)

 

pkt. Nazwa kryterium Dokumenty potwierdzające ich spełnianie Liczba punktów
kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata 4
rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły 3
kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 1
kandydat samotnie wychowywany przez rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 1
rodzic/ce kandydata pracują na terenie Gminy Siedliszcze Oświadczenie rodzica/ów o pracy na terenie Gminy Siedliszcze 1
w obwodzie szkoły mieszkają bliscy krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły bliskich krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki 1

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >
Galerie zdjęć_________________________________________________
Zdjęcie z galerii 1Dzień Kobiet 2020
Zdjęcie z galerii 2Spotkanie Opłatkowe Sołtysów 2019

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej

Piątek, 08 grudzień 2023
Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

 System Prezentacji PrzestrzennejInformacje TurystycznePrzejdź do przetargówRewitalizacja Siedliszcze2LogoUE

Regionalna Izba Obrachunkowa Kapitał Ludzki Związek powiatów Dziennik Ustaw Monitor Polski zielony

Zgodnie z artykułem 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z póź. zm.) informujemy, że serwis internetowy Gminy Siedliszcze wykorzystuje tzw. cookies.
W przypadku braku akceptacji na ich zapisywanie na Państwa urządzeniu telekomunikacyjnym prosimy o odpowienie skonfigurowanie przeglądarek zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia / oprogramowania. Nieskonfigurowanie urządzenia / oprogramowania w celu blokowania "cookies" oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez serwis internetowy Gminy Siedliszcze (art. 173 ust. 2 powołanej ustawy). Więcej o polityce cookies tutaj.